Nonwoven

Doğal veya sentetik liflerin mekanik, kimyasal, ısı ve eritken yollarla veya bunların bir birleşik yoluyla birleştirilmesi sonucunda üretilen yapılar olarak tanımlanmaktadır.

Başka bir deyişle, nonwoven ürünler, ipliğe dönüştürülmemiş ve yukarıda belirtilen çeşitli yöntemlerle birbirine tutturulmuş doğal veya sentetik elyafların ya da sonsuz elyafların (flament) özel bir dokusu veya yüzeyidir.

 

Products are defined as structures held together by interlocking of natural or synthetic fibers in a random web, accomplished by mechanical, chemical, thermal or solvent means. In other words, nonwoven products are neither woven nor knit special fibers of surface of natural or synthetic fibers or innumerable filaments which are held together by the above mentioned methods.